Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Selänne

Kes­ki­viik­koi­sin jul­kais­ta­va Selän­ne on vuon­na 2009 perus­tet­tu kau­pun­ki­leh­ti, joka jae­taan Kala- ja Pyhä­jo­ki­laak­son lat­va­kun­tiin, niin sano­tul­le Selän­teen alu­eel­le Haa­pa­jär­vel­le, Pyhä­jär­vel­le, Reis­jär­vel­le, Kär­sä­mäel­le sekä Pihtiputaalle.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Selän­ne-leh­ti jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Poik­keuk­se­na vii­kol­la 49 (6.12.) tiistai 

Leh­den jake­lua­lue: Haa­pa­jär­vi, Reis­jär­vi, Kär­sä­mä­ki, Pyhä­jär­vi
Lisä­ja­ke­lu­kun­nat: Niva­la, Pihtipudas

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: maa­nan­tai­na klo 14.00 men­nes­sä
Aineis­tot: aineisto@selanne-lehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Min­na Lepis­tö-Yli­to­ko­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 478 4989

minna.lepisto-yli-tokola@hillagroup.fi

Osoi­te: Stål­ber­gin­ka­tu 2–4, Haa­pa­jär­vi
Toi­mis­to avoin­na ma-ke 9–16
Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Selänne-lehteen »


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj