Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Selänne

Kes­ki­viik­koi­sin jul­kais­ta­va Selän­ne on vuon­na 2009 perus­tet­tu kaupunkilehti.

Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä. 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Selän­ne-leh­ti jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.

Leh­den jake­lua­lue: Haa­pa­jär­vi, Reis­jär­vi
Nip­pu­ja­ke­lu: Kärsämäki

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.
Aineis­tot: aineisto@selanne-lehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Sami Lund­ström
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 4787 482
sami.lundstrom@hillagroup.fi

Osoi­te: Stål­ber­gin­ka­tu 2–4, Haa­pa­jär­vi
Toi­mis­to avoin­na ma-ke 9–16
Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Selänne-lehteen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj