Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuusamon Seutu

Ker­ran vii­kos­sa ilmes­ty­vä kau­pun­ki­leh­ti alu­ee­naan Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Posio, Ruka ja Sal­la. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia. 

Lehden painosmäärä 15 000 kpl

Leh­den jake­lu kunnittain 


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Kuusa­mon Seu­tu ilmes­tyy keskiviikkoisin.

Leh­den levik­kia­lue: Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Sal­la, Posio, Ruka
Leh­den for­maat­ti Tabloi­di, 5‑palstainen

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu:
Vedos­tet­ta­vat ilmoi­tuk­set tors­tai­na klo 12
Val­mis aineis­to per­jan­tai­na klo 14

Aineis­tot: ilmoitukset@kuusamonseutu.fi

Ota yhteyt­tä:

Tii­na Inget-Luik­ku
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 522 4396
tiina.inget-luikku@hillagroup.fi                                       

Osoi­te: Kit­kan­tie 15, 93600 Kuusa­mo
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Kuusa­mon Seutuun»

Moduulit

moduu­li­ko­koKoko mm leveys x korkeus
10 x 365 526 x 365
5 x 365254 x 365
5 x 273254 x 273
5 x 226 254 x 226
3 x 365 150 x 365
5 x 180254 x 180
10 x 88 526 x 88
5 x 157 254 x 157
2 x 365 99 x 365
5 x 134 254 x 134
3 x 226 150 x 226
5 x 111 254 x 111
2 x 27399 x 273
3 x 180150 x 180
3 x 157 150 x 157
2 x 226 99 x 226
5 x 88 254 x 88
3 x 134150 x 134
2 x 18099 x 180
1 x 365 47 x 365
3 x 111 150 x 111
5 x 65 254 x 65
2 x 157 99 x 157
2 x 13499 x 134
3 x 88 150 x 88
1 x 273 47 x 273
2 x 111 99 x 111
5 x 42 254 x 42
1 x 226 47 x 226
3 x 65 150 x 65
2 x 88 99 x 88
1 x 180 47 x 180
1 x 157 47 x 157
2 x 65 99 x 65
3 x 42 150 x 42
1 x 13447 x 134
1 x 11147 x 111
2 x 42 99 x 42
1 x 88 47 x 88
1 x 65 47 x 65
2 x 30,5 99 x 30,5
1 x 42 47 x 42
1 x 30,5 47 x 30,5
1 x 19 47 x 19

Kuusa­mon Seu­dun vuosiohjelma/teemanumerot 2022

to 11.2. Opis­ke­lu
to 17.2. Hiih­to­lo­ma, vko 8
to 24.2. Hiih­to­lo­ma, vko 9
to 3.3. Hiih­to­lo­ma, vko 10
to 10.3. Lii­ken­ne
ke 6.4. Pää­siäi­nen
ke 16.4. Koti
ke 11.5. Met­sä ja puu­tar­ha
ke 22.6. Juhan­nus, loma
ke 17.8. Erä, ret­kei­ly
ke 7.9. Rus­ka
ke 5.10. Lii­ken­ne
ke 16.11. Koti
ke 21.12. Joulunumero

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj