Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuusamon Seutu

Ker­ran vii­kos­sa ilmes­ty­vä kau­pun­ki­leh­ti alu­ee­naan Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Posio, Ruka ja Sal­la. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia. 

Lehden painosmäärä 15 000 kpl

Leh­den jake­lu kunnittain 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuusa­mon Seu­tu jul­kais­taan keskiviikkoisin.

Leh­den jake­lua­lue: Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Sal­la, Posio, Ruka

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu:
Vedos­tet­ta­vat mai­nok­set tors­tai­na klo 12
Val­mis aineis­to per­jan­tai­na klo 14

Aineis­tot: ilmoitukset@kuusamonseutu.fi

Ota yhteyt­tä:

Tii­na Inget-Luik­ku
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 522 4396
tiina.inget-luikku@hillagroup.fi                                       

Osoi­te: Kit­kan­tie 15, 93600 Kuusa­mo
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Kuusa­mon Seutuun»

Kuusa­mon Seu­dun vuosiohjelma/teemanumerot 2022

ke 16.11. Koti
ke 21.12. Joulunumero

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj