Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kotikulmilta

Pir­teä kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, jul­ki­sen sanan neu­vos­ton peri­aat­tei­siin sitou­tu­nut, vähin­tään ker­ran vii­kos­sa moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia.

Painosmäärä 28 500 kpl

Leh­den jake­lua­lue kunnittain 


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Koti­kul­mil­ta ilmes­tyy keskiviikkoisin.

Leh­den jake­lua­lue: Tor­nio, Kemi, Kemin­maa, Simo, Tervola

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: maa­nan­tai­na klo 12.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: per­jan­tai­na klo 12.

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Anne Van­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 596 9343
anne.vanninen@hillagroup.fi

Osoi­te: Hal­li­tus­ka­tu 2, 95400 Tor­nio
Media­myyn­ti pal­ve­lee ma-pe klo 8–16

Tutus­tu Kotikulmilta-lehteen »

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj