Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koti-Kajaani

Koti-Kajaa­ni on Kajaa­nis­sa ja sen lähi­kun­nis­sa ilmes­ty­vä puo­lu­ee­ton kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Koti-Kajaa­ni jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­des­sä on 5 palstaa. 

Leh­den jake­lua­lue: Kajaa­ni, Hyryn­sal­mi, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Puo­lan­ka, Ris­ti­jär­vi, Sot­ka­mo, Suomussalmi

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua
Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Toni Heik­ko­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 717 0760
toni.heikkonen@hillagroup.fi

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 433 0153
sanna.kiiveri-haverinen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 11, 87100 Kajaa­ni
Toi­mis­to avoin­na: ma-to klo 9–15, pe suljettu

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Koti-Kajaa­ni ‑leh­teen»

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj