Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koti-Kajaani

Koti-Kajaa­ni on Kajaa­nis­sa ja sen lähi­kun­nis­sa ilmes­ty­vä puo­lu­ee­ton kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia. 

(Läh­de: KMT 2021) *Leh­den luki­ja­mää­rä eli luki­jaes­ti­maat­ti ker­too, kuin­ka mon­ta luki­jaa kun­kin pai­ne­tun leh­den kes­ki­mää­räi­sel­lä nume­rol­la on. 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Koti-Kajaa­ni jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­des­sä on 5 palstaa. 

Leh­den jake­lua­lue: Kajaa­ni, Hyryn­sal­mi, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Puo­lan­ka, Ris­ti­jär­vi, Sot­ka­mo, Suomussalmi

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua
Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Toni Heik­ko­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 717 0760
toni.heikkonen@hillagroup.fi

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 433 0153
sanna.kiiveri-haverinen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 11, 87100 Kajaa­ni
Avoin­na: ma — pe klo 8–16

Tutus­tu Koti-Kajaa­ni ‑leh­teen»

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj