Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Koti-Kajaani

Koti-Kajaa­ni on Kajaa­nis­sa jul­kais­ta­va puo­lu­ee­ton kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutismedia. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Koti-Kajaa­ni jul­kais­taan keskiviikkoisin. 

Leh­ti jae­taan 1.1.2023 alkaen kaik­kiin talouk­siin Kajaa­nis­sa. Tämän lisäk­si teli­ne­ja­ke­lu­na Hyryn­sal­mi, Kuh­mo, Pal­ta­mo, Puo­lan­ka, Ris­ti­jär­vi, Sot­ka­mo, Suomussalmi.

Poik­keus­päi­vät vuon­na 2023:
leh­ti jul­kais­taan tiis­tai­na 5.12.

AINEISTOJEN AIKATAULU:
2 arki­päi­vää ennen julkaisua 

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Toni Heik­ko­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 717 0760
toni.heikkonen@hillagroup.fi

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 433 0153
sanna.kiiveri-haverinen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 11, 87100 Kajaa­ni
Toi­mis­to avoin­na: ma-to klo 9–15, pe suljettu

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Koti-Kajaa­ni ‑leh­teen»

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj