Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kaupunkilehdet

Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutis­me­dia. Hil­la Grou­pin kau­pun­ki­leh­det tavoit­ta­vat yhteen­sä yli 159 000 luki­jaa joka viikko! 

Tutus­tu kaupunkilehtiimme:

Kau­pun­ki­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Enon­te­kiön Sanomat1 800 (jake­lu)ke
Kala­jas­ka40 000ke
Kok­ko­la42 000ke
Koti-Kajaa­ni42 000ke
Koti­kul­mil­ta31 000ke
Koti-Lap­pi11 000ke
Kuusa­mon Seu­tu15 000 (jake­lu)ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000ke
Selän­ne15 000ke
Läh­de: KMT 2022
Mat­kai­lu­leh­detPai­nos­mää­räilmes­ty­mis­päi­vät
Aal­to9 000 kpl2 x vuodessa
Erä-Kai­nuu40 000 kpl2 x vuodessa
Kemi­jär­vi News22 000 kpl2 x vuodessa
Tal­vi- /Ke­sä-Kuh­mo20 000 kpl2 x vuodessa
Kul­ta-Lapin Kesä25 000 kpl1 x vuodessa
Levi­NYT!7 000 — 12 000 kpl22 x vuodessa
Saa­ri­se­län Sanomat20 000 kpl 4+1 x vuodessa
Tun­tu­ri-Lapin Huiput10 000 kpl5 x vuodessa
Vuo­kat­ti News30 000 — 35 000 kpl5 x vuodessa
Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj