Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kaupunkilehdet

Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutis­me­dia. Hil­la Grou­pin kau­pun­ki­leh­det tavoit­ta­vat yhteen­sä yli 159 000 luki­jaa joka viikko! 

Tutus­tu kaupunkilehtiimme:

Kau­pun­ki­leh­detKoko­nais­ta­voit­ta­vuus *ilmes­ty­mis­päi­vät
Kala­jas­ka20 000ke
Kok­ko­la42 000ke
Koti-Kajaa­ni27 000ke
Koti­kul­mil­ta42 000ke
Koti-Lap­pi11 000ke
Kuusa­mon Seu­tu15 000 (jake­lu)ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000ke
Selän­ne6 000ke
Läh­de: KMT 2022
Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj