Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hillan päivän erikoistarjous: Osta kolme — maksa kaksi

Printtimainonta

Kokoa halua­ma­si koko­nai­suus valit­se­mii­si leh­tiin. Kun ostat kol­me saman­ko­kois­ta mai­nos­ti­laa valit­se­mii­si leh­tiin samal­le vii­kol­le tar­joam­me edul­li­sim­man mai­nos­ti­lan veloituksetta. 

Tar­jous kos­kee uusia mai­nos­va­rauk­sia. Tar­jous­hin­tais­ten mai­nos­ten jul­kai­su kol­mes­sa eri leh­des­sä vali­tul­la vii­kol­la, vii­meis­tään 16.10. Tar­jous ei sisäl­lä leh­tien etusi­vu­ja, rek­ry­mai­nok­sia eikä liitelehtiä.

Ulkomainonta

Valit­se mai­nok­se­si näky­mi­nen kol­meen ulko­mai­nos­pin­taan, mak­sa vain kah­des­ta. Mai­nos­ten jul­kai­su samal­la viikolla. 

Haluatko näkyä verkkopalvelussamme?

Osta 30 000 näyt­töä, mak­sa vain 20 000. Tar­jous kos­kee CPM-hin­tai­sia ban­ne­ri­paik­ko­ja kai­kis­sa leh­tiem­me verkkopalveluissa.

Hil­la-kam­pan­jan myyntiehdot:

Myyn­tiai­ka 16.9.2022
Kam­pan­ja-aika­na ostet­tu mai­non­ta on käy­tet­tä­vä 17.9.–16.10.2022​ väli­se­nä aika­na. Tar­jouk­set kos­ke­vat vain uusia varauk­sia. Tar­jous­hin­tais­ten mai­nos­ten jul­kai­su samal­la vii­kol­la. Ei sisäl­lä leh­tien etusi­vu­ja, rek­ry­mai­nok­sia eikä lii­te­leh­tiä. Mai­nos­ten jul­kai­su varaus­ti­lan­ne huo­mioi­den. PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN.

Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj