Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Etu Yrittäjä-lehden ilmoittajalle

Vies­ti­si kuul­laan kun ilmoi­tat sii­tä moni­ka­na­vai­ses­ti. Pai­ne­tun leh­den lisäk­si tar­joam­me näky­vyyt­tä tien­var­si­tau­luis­sa ja Kes­ki­poh­jan­maan verk­ko­si­vun ban­ne­reis­sa. Ilmoi­taes­sa­si KP Yrit­tä­jät ‑leh­des­sä ja saat ‑30 % BIG24 digi­tau­luis­sa kiin­teäl­lä näkyvyydellä/karusellissa tai ban­ne­reis­sa, mai­nos­mo­du­lis­sa 1–5.

Pai­net­tu leh­ti, näköis­leh­ti ver­kos­sa ja digi­taa­li­set mai­nos­pai­kat luo­vat yhdes­sä moni­ka­na­vai­sen alu­eel­li­sen vai­kut­ta­ja­me­dian!

Lue lisää digi­tau­luis­ta »
Lue lisää ban­ne­reis­ta »
Tutus­tu banneripaikkoihin »

Kysy lisää KP Yrit­tä­jät ‑näky­vyys­pa­ke­tis­ta:

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj