Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Varmista Black Friday kampanjan onnistuminen

Per­jan­tain 26.11. Kes­ki­poh­jan­maa jae­taan tilaa­ja­ta­lous­ten lisäk­si
Kok­ko­lan alu­eel­la joka talouteen.


Ilmoit­ta­mal­la päi­vän leh­des­sä kulut­ta­jat huo­maa­vat tar­jouk­se­si ja löy­tä­vät luoksesi.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj