Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Paras valinta

Yrit­tä­jä! Läh­de mukaan edul­li­seen ja näky­vään mai­nos­rat­kai­suun, ker­ran kuus­sa ilmes­ty­väs­sä pal­ve­lu­ha­ke­mis­tos­sam­me. Ilmes­ty­mis­päi­vä on kuun ensim­mäi­nen keskiviikko.

Paras valin­ta on teho­kas tapa tuo­da esil­le oma osaa­mi­nen, tämän het­ki­set tar­jouk­set sekä bränditunnettuus.

Kysy lisää:

Kir­si Panu­la 040 127 8803
Rit­va Myl­ly­mä­ki 050 598 2033
säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@kpk.fi

tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj