Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tavoita autoilevat ihmiset KP Moottorilla 13.10.

95 % leh­den luki­jois­ta omis­taa auton ja joka nel­jäs suun­nit­te­lee auton ostamista. 

Läh­de: KMT 2020

13.10. jul­kais­taan KP Moot­to­ri, joka on Kes­ki­poh­jan­maan ja Kala­jas­kan yhtei­nen syk­syn autoi­lun liite. 

KP Moot­to­ri koko­aa yhteen asi­aa autois­ta ja autoi­lus­ta. Liit­teen avul­la kulut­ta­jat löy­tä­vät pal­ve­lusi, sen koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 132 000 lukijaa!

Läh­de mukaan luet­tuun liit­tee­seen, kysy tar­jous­ta media­myy­jäl­tä­si tai alla ole­val­la lomakkeella:

KP Moot­to­ri jul­kais­taan 13.10. Kes­ki­poh­jan­maan ja Kala­jas­kan mukana.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj