Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keskipohjanmaa vuosiohjelma 2022

MARRASKUU
pe 11.11. Teol­li­suus ja Vah­va Kok­ko­la Kok­ko­la­peit­to 103 000
pe 18.11. Jou­lu­na­vaus 91 000
pe 25.11. Black Fri­day 91 000

JOULUKUU
pe 9.12. Yrit­tä­jä­leh­ti 92 000
la 24.12. Jou­lu­lii­te 91 000

Kok­ko­la­peit­to jae­taan tilaa­ja­ta­louk­sien lisäk­si Kok­ko­lan alu­eel­la joka talouteen.

Tee­man peräs­sä ole­va luku on koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku. Tämä on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den net­to­mää­räl­lä. Läh­de: KMT 2021.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj