Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Joulutervehdykset Keskipohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan yrittäjä ‑lehtiin

Jou­lu­ter­veh­dys leh­des­sä on help­po ja edul­li­nen tapa muis­taa ja kiit­tää asiak­kai­ta sekä yhteistyökumppaneita.

Keski-Pohjanmaan yrittäjä ilmestyy 9.12.

Leh­ti jae­taan kai­kil­le Kes­ki­poh­jan­maan tilaa­jil­le ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön jäse­nil­le. Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus 85.000.

Varauk­set 26.11. ja aineis­tot 30.11. mennessä.

Keskipohjanmaan joulu ‑lehti 24.12.

Kes­ki­poh­jan­maan jou­lu ‑leh­ti jae­taan kai­kil­le Kes­ki­poh­jan­maan tilaa­jil­le jou­lu­aat­to­na. Leh­den koko­nais­ta­voit­ta­vuus on 46.000.

Varauk­set ja aineis­tot 15.12. mennessä.

Molem­mat leh­det ovat 6 pals­tai­sia:
1 p — 39 mm
2 p — 82 mm
3 p — 125 mm
4 p ‑168 mm
5 p — 211 mm
6 p — 254 mm

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj