Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Holari

Golfkauden 2022 ajankohtaisjulkaisu

Ennen­nä­ke­mä­tön puo­len Suo­men golf­ken­tät kokoa­va HOLARI jul­kais­taan vii­kol­la 19. Hui­kean yli 11 golf­ken­tän ver­kos­to poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa, Kai­nuus­sa ja Poh­jan­maal­la on jo uuti­nen itses­sään. Tämä golf­ver­kos­to lyö kausi­uu­ti­sen­sa nyt ensi ker­taa yksiin kan­siin – ole mukana!

Hola­ri tavoit­taa
225 500
luki­jaa yhdek­sän
Hil­la-leh­den kautta!

Hin­nas­to:    
Koko sivu 254 mm x 365 mm  1790 €
Puo­li sivua 254 mm x 180 mm  990 €
150 mm x 180 mm 594 €
99 mm x 180 mm 475 €

(Koot: leveys x kor­keus) Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %

Hin­nat sisäl­tä­vät val­mis­tuk­sen, vedok­sen, painatuksen/jakelun prin­tis­sä ja ver­kos­sa, sekä näköis­leh­den vapaan jake­lun omis­sa kana­vis­sa. Leh­teä on jaos­sa myös alu­een golfkentillä.


Miksi mainostaa Holarissa?

  • Hola­ri tavoit­taa 225 500 luki­jaa
  • Jopa 74 % luki­jois­ta on kiin­nos­tu­nut leh­dis­sä ole­vis­ta mai­nok­sis­ta (Läh­de: KMT 2021)
  • Hola­rin jake­lua­lu­eel­la on yli 11 golf­kent­tää, leh­ti koko­aa nämä tie­dot samo­jen kan­sien väliin. Kat­so kar­tal­ta leh­den jake­lua­lue kunnittain

  • Sano­ma­leh­ti­mai­non­nan huo­mio­ar­vo on kor­kea ja se muistetaan
  • Luo­tet­ta­van sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat edukseen
  • Lähes 100 % luki­jois­tam­me saa tie­don pai­kal­li­sis­ta tapah­tu­mis­ta leh­dis­täm­me (läh­de: KMT 2021)

Hola­ri leh­det

Kala­jo­ki­seu­tu (koko­nais­ta­voit­ta­vuus: 17 000)
Kes­ki­poh­jan­maa (koko­nais­ta­voit­ta­vuus: 91 000)
Kit­ti­lä­leh­ti (prin­tin tavoit­ta­vuus: 5 000)
Koti-Kajaa­ni (koko­nais­ta­voit­ta­vuus: 38 000)
Koti­kul­mil­ta (jake­lu: 28 500)
Kuusa­mon Seu­tu (jake­lu: 15 000)
Niva­la-leh­ti (koko­nais­ta­voit­ta­vuus: 12 000)
Sot­ka­mo-leh­ti (prin­tin tavoit­ta­vuus: 7 000)
Pie­tar­saa­ren Sano­mat (koko­nais­ta­voit­ta­vuus: 12 000 )

VARAUKSET JA AINEISTOT VIIMEISTÄÄN 28.4.2022

Kysy lisää mediamyyjältäsi

Kat­so yhteys­tie­dot täs­tä tai lai­ta säh­kö­pos­tia myynti@kpk.fi
Voi myös jät­tää yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj