Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ulkomainostaulut • Aineisto-ohjeet

Ulkomainostaulut, BIG24-digiscreenit

Mai­nos kan­nat­taa suun­ni­tel­la siten, että sen sisäl­lön ehtii lukea muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa. Suo­si sik­si isoa font­tia ja käy­tä vain muu­ta­maa sanaa. Hyvä ja sel­keä kuva lisää mai­nok­sen huomioarvoa.

Aineis­tot JPG tai PNG muo­dos­sa.
Kok­ko­lan Media­kul­man ja Kajaa­nin tau­luis­sa voi käyt­tää myös video­ta: Fra­me­ra­te: 25fps, For­maat­ti mp4, Pak­kaus: H.264

Ulko­mai­nos­tau­lut (Big24)autoa/vrkkuva­ko­ko
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000 352 x 208 px 
Kok­ko­la, Vaasantie6 500 576 x 336 px 
Kok­ko­la, Vt 1310 500 576 x 336 px 
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen) 13 000352 x 208 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen) 5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)641 x 641 px
Kajaa­ni, Kauppakatu 1280 x 720 px
Kajaa­ni, Koivukoskenkatu 1280 x 720 px
Kuusa­mo, Kitkantie tulos­sa kevääl­lä 2023
Läh­de: Tra­fi 2021

Vink­ke­jä toi­mi­vaan mainokseen:

Aineis­to-osoi­te: aineisto@kpk.fi
Val­mis­tus ja muu­tok­set: 75 €/h + alv. 24 %

Kat­so lisää digi­taa­li­sis­ta tienvarsitauluista »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj