Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Ulkomainostaulut • Aineisto-ohjeet

Ulkomainostaulut

Mai­nos kan­nat­taa suun­ni­tel­la siten, että sen sisäl­lön ehtii lukea muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa. Suo­si sik­si isoa font­tia ja käy­tä vain muu­ta­maa sanaa. Hyvä ja sel­keä kuva lisää mai­nok­sen huomioarvoa.

Aineis­tot JPG tai PNG muo­dos­sa.
Kuva­suh­de 16:9, Media­kul­man tau­lu 1:1.

Kok­ko­lan Media­kul­man ja Kajaa­nin tau­luis­sa voi näyt­tää myös video­ta:
Fra­me­ra­te: 25 fps
for­maat­ti mp4
pak­kaus: H.264
kes­to 5 s.

Ulko­mai­nos­tau­lutautoa/vrkkuva­ko­ko
Kajaa­ni, Kaup­pa­ka­tu ja Koivukoskenkatu1280 x 720 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kala­jo­ki, Hiek­ka­sär­kät 6x pylväsnäytöt228 x 456 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen)5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Kemi­jär­vi3 000384 x 256 px
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Kok­ko­la, Jyväs­ky­län­tie (Vt 13)10 500576 x 336 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)640 x 640 px
Kok­ko­la, Vaasantie6 500576 x 336 px
Kuusa­mo, Kuusa­mon Seu­dun ikkuna640 x 320 px
Per­ho3 000576 x 320 px
Pudas­jär­vi4 200576 x 320 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Sot­ka­mo, 6‑tie3 000576 x 320 px
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Läh­de: Tra­fi 2023

Vink­ke­jä toi­mi­vaan mainokseen:

Aineis­to-osoi­te: aineisto@kpk.fi
Val­mis­tus ja muu­tok­set: 75 €/h + alv. 24 %

Kat­so lisää digi­taa­li­sis­ta tienvarsitauluista »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj